ANNA WOROWSKA – fotografia

Strona w trakcie poprawek i uzupełnień, przepraszamy.

Anna Worowska – fotografik, biolog.

Urodziła się, mieszka i pracuje /UMB/ w Białymstoku. Fotografuje przyrodę, krajobraz, zabytkową architekturę. Autorka wystaw fotograficznych, albumów, filmowych etiud przyrodniczych w TVP Białystok 1997-2000, współpracowniczka redakcji czasopism medycznych i przyrodniczo-kulturalnych. Laureatka ogólnopolskich konkursów fotograficznych. Jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP.