O AUTORCE 

 

 

WYSTAWY Indywidualne / spotkania:

 
 
RYTMY - Galeria Fotografii B&B z siedzibą w Miejskim Domu Kultury Włókniarzy, Bielsko-Biała, 2016
PODLASKIE... - Instytut Filologii Polskiej UwB 2016, Miejski Ośrodek Kultury w Zabłudowie, 2016
MALOWANE PODLASIE - Galeria Stary Ratusz WBP, Olsztyn 2015, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku na Konferencji Naukowej KO-RESPONDENCJA Na styku sztuk, 2015; na XIV Międzynarodowych Warsztatach Kardiologicznych
                                  Wschód-Zachód, UMB 2015
PODLASKIE KRAINY (prezentacja albumu i pokaz fotografii) podczas: Środy Literackiej Książnicy Podlaskiej, Białystok 2015, w czasie 16.
                                    Białostockich Dni Zamenhofa 2015, na spotkaniu Czytelni słów, Białystok 2015
FOTOGRAFIE Z REGIONU – pokaz fotografii podczas finału konkursu literackiego Srebro nie złoto, Białystok 2015
POŚRÓD ŁĄK - Galeria pod Arkadami, Łomża 2015
PODLASKIE IMPRESJE - Centrum Informacji Turystycznej Kajar, Kuriany k/Białegostoku 2015
ŁĄKI PODLASIA - Galeria Kresy, Białowieża 2014
RYTMY LASU - Książnica Podlaska 2012, Centrum Informacji Turystycznej Kajar, Kuriany 2014
RYTM DRZEW - Galeria Fotografii “Ratusz”, Zamość 2010
BRZOZA - Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok 2008, Instytut Biologii Uniwersytet w Białymstoku 2009, Galeria pod Arkadami, Łomża,
                    2009, Ostrołęckie Centrum Kultury 2009
Ogólnopolska Plenerowa Prezentacja Fotografii Artystycznej STODOŁA 2008 - Przasnysz 2008
KRAJOBRAZ I PRZYRODA PODLASIA - Grodno 2008
FOTOGRAFIE - witryna Foto Studio Kodak ul. Suraska, Białystok - ekspozycje kwartalne w latach 1998-2012
DRZEWA W FOTOGRAFII - pub Level, Białystok 2008
BLISKIE KRAJOBRAZY - WOAK Białystok 2003, Goniądz 2004
NAREW - CDK Tykocin 2002, DK Choroszcz 2002
FOTOGRAFICZNE PASJE - Tykocin 2001

 

 

 Podlaskie..."Galeria na schodach" Instytut Filologii Polskiej UwB, 2016.