O AUTORCE 
 
 

WYSTAWY Indywidualne / spotkania:

 
 
RYTMY – Galeria Fotografii B&B z siedzibą w Miejskim Domu Kultury Włókniarzy, Bielsko-Biała, 2016
PODLASKIE… – Instytut Filologii Polskiej UwB 2016, Miejski Ośrodek Kultury w Zabłudowie, 2016
MALOWANE PODLASIE – Galeria Stary Ratusz WBP, Olsztyn 2015, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku na Konferencji Naukowej KO-RESPONDENCJA Na styku sztuk, 2015; na XIV Międzynarodowych Warsztatach Kardiologicznych
                                  Wschód-Zachód, UMB 2015
PODLASKIE KRAINY (prezentacja albumu i pokaz fotografii) podczas: Środy Literackiej Książnicy Podlaskiej, Białystok 2015, w czasie 16.
                                    Białostockich Dni Zamenhofa 2015, na spotkaniu Czytelni słów, Białystok 2015
FOTOGRAFIE Z REGIONU – pokaz fotografii podczas finału konkursu literackiego Srebro nie złoto, Białystok 2015
POŚRÓD ŁĄK – Galeria pod Arkadami, Łomża 2015
PODLASKIE IMPRESJE – Centrum Informacji Turystycznej Kajar, Kuriany k/Białegostoku 2015
ŁĄKI PODLASIA – Galeria Kresy, Białowieża 2014
RYTMY LASU – Książnica Podlaska 2012, Centrum Informacji Turystycznej Kajar, Kuriany 2014
RYTM DRZEW – Galeria Fotografii “Ratusz”, Zamość 2010
BRZOZA – Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok 2008, Instytut Biologii Uniwersytet w Białymstoku 2009, Galeria pod Arkadami, Łomża,
                    2009, Ostrołęckie Centrum Kultury 2009
Ogólnopolska Plenerowa Prezentacja Fotografii Artystycznej STODOŁA 2008 – Przasnysz 2008
KRAJOBRAZ I PRZYRODA PODLASIA – Grodno 2008
FOTOGRAFIE – witryna Foto Studio Kodak ul. Suraska, Białystok – ekspozycje kwartalne w latach 1998-2012
DRZEWA W FOTOGRAFII – pub Level, Białystok 2008
BLISKIE KRAJOBRAZY – WOAK Białystok 2003, Goniądz 2004
NAREW – CDK Tykocin 2002, DK Choroszcz 2002
FOTOGRAFICZNE PASJE – Tykocin 2001
plakat wystawy Rytmy 2016 fot. Anna Worowska
Podlaskie..."Galeria na schodach" fot. Anna Worowska
Podlaskie…”Galeria na schodach” Instytut Filologii Polskiej UwB, 2016.