Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950-2000

okładka Pół wieku Akademii Medycznej Anna Worowska