RYTM DRZEW – album fotografii

Rok wydania: 2014

Jeszcze raz rozpoznać utracone niegdyś wzruszenia, może i łzę radości pełną zauroczenia nad światem, który przemija, pozostawiając w nas swoje piękno. Niewyrażalne a odczuwalne.
Tę wędrówkę może nam podarować artysta z najczulszym sercem, ocalając świat marzeń, nieustannie wędrując ku horyzontom nieprzemijającego piękna. Przywraca życiu nadzieję tam, gdzie zagasła, wskrzesza miłość i wiarę.
A drzewa zaszumią raz jeszcze melodią dziękczynienia za dar życia.

                                                                                                                      Jan Leończuk
                                                     źródło: „Rytm drzew”, 2014. Wstęp do albumu

Album "Rytm Drzew" fot. Anna Worowska
Album "Rytm Drzew" fot. Anna Worowska