Sen drewna i jawa życia okladka fot. Anna Worowska„Sen Drewna i Jawa Życia”

Fotografie:      Anna Worowska
Poezja:             Jan Leończuk
Rok wydania:  2010

Wieś niepowrotna
Odeszła, łez nie wycierając. Stanęła na pagórku za wsią, aby wzrokiem utulić utrudzenie życia. Żegnały ją oczodoły okien, oślepłych i drzwi głuchych. A niebem płynęły te same obłoki co dawniej, w miodnych dniach żniwowania. Ot, odeszło życie, zbutwiały wspomnienia, pieśni niemotą zdjęte, odeszły w niepamięć.
Tylko dłuto Włodzimierzowe wędrowało ku zapamiętanym przestrzeniom. W jego chacie przysiadali na ławie, obok kufra, dawni sąsiedzi, dziewczęta pachnące latem, chlebowe baby i cisza. Bo język przywołujący dawne opowieści tkwił w odpoczywającym sierpie, w znużonych żarnach. W kołysce zakwiliło życie i potoczyło się w dziecięcej swawoli, ku rzece, aby zapamiętać jej życiodajny nurt.
Włodzimierzowe tęsknoty i nadzieje zapisane wrażliwym sercem Ani Worowskiej pozostaną w szuwarach nadnarwiańskich. Szukają w nich nie zamarłego trwania.
Jak sen życia (…).

                                          źródło: „SEN DREWNA I JAWA ŻYCIA”, 2014. Wstęp do albumu
 
Album "Sen Drewna i Jawa Życia" fot. Anna Worowska
Album "Sen Drewna i Jawa Życia" fot. Anna Worowska
Album "Sen Drewna i Jawa Życia" fot. Anna Worowska
Album "Sen Drewna i Jawa Życia" fot. Anna Worowska